ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1-SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı

Adresi

Telefon

Faks

E-posta adresi

Mersis Numarası

2-ALICI BİLGİLERİ

Adı/Soyadı

: #NAME_SURNAME#

Adresi

: #ADDRESS#

Telefon numarası

: #PHONE#

Eposta adresi

: #EMAIL#

3-ÜRÜN VE TESLİMAT BİLGİLERİ

3.1 Malların temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) ve yayında olması halinde kampanya koşullarını www.modaokka.com adresinden kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

3.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.3 Sözleşme Konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve sevkiyat masrafları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

#PRODUCTS_TABLE#

3.4 Ödeme şekli ve teslimat bilgileri aşağıdaki şekildedir:
 

Ödeme Şekli ve Planı

: #PAYMENT_METHOD#

Teslimat Adresi

: #SHIPMENT_ADDRESS#

Teslim Edilecek Kişi

: #DELIVERY_PERSON#

Fatura Adresi

: #BILLING_ADDRESS#

Sipariş Tarihi

: #ORDER_DATE#

Teslim Şekli

: #DELIVERY_TYPE#

4-CAYMA HAKKI

4.1 Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve bedel ödemeksizin cayma hakkını kullanarak satın aldığı ürün/leri iade etme hakkına sahiptir.

4.2 Alıcı, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce işbu Ön Bilgilendirme Formu ile Satıcı tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 

4.3 Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde Satıcı ‘ya Kolay İade Merkezi veya Müşteri Hizmetleri Temsilcisi aracılığıyla bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
a) 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) İade formu,
c) 14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin Satıcı ‘ya ulaşmasını takip eden 14(on dört) gün içinde ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir.

4.4 Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürün için kargo bedeli Alıcı tarafından ödenmişse ilgili kargo bedeli, ürünün Satıcı tarafından kabulünden sonra Alıcı’ya iade edilecektir. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi ve/veya kampanya şartlarının sağlanamaması halinde ise kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı ve/veya kargo bedeli iptal edilir ve iadeye istinaden yapılacak ödemeden mahsup edilir.

4.5 Ürün Satıcı ‘ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup, faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde Satıcı’ ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak Alıcı’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp Alıcı tarafından imzalanacaktır.

5-CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

5.1 Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

5.2 Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır:

  • Her Türlü Kozmetik Ürün
  • İç Giyim ve Plaj Giyim Ürünleri (Bikini, Mayo, Tesettür Mayo vb.)
  • Her Türlü Kişisel Bakım Ürünü
  • Her Türlü Yazılım ve Programlar
  • DVD, VCD, CD ve kasetler
  • Bilgisayar ve Kırtasiye Sarf Malzemeleri (Toner, Kartuş, Şerit vb.)

6-GENEL HÜKÜMLER

6.1 Alıcı, ürünlerin temel niteliklerine (cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, birim fiyatları, satış bedeli, ödeme- tahsilat bilgileri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkı) ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyit-onayları verdiğini kabul eder.

6.2 Ürünlerin, teslimatı anında Alıcı’nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcı’nın sorumluluğu olacaktır. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.

6.3 Alıcı, talep ve şikayetlerini bulundukları ülke kapsamında aşağıdaki telefon numaralarını arayarak Satıcı’ ya ulaştırabilirler:
 

Türkiye 

 


6.4 İşbu Ön Bilgilendirme Formu’ ndan, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı’ nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar ve telefon/görüşme kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5 Alıcı, işbu Form ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden doğan ihtilaflarda Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.
 

SATICI

ALICI

#NAME_SURNAME#

TARİH

#DATE#

 

Üst